02:25

3F København mener, at jyske hændværkere udnytter reglerne.

Foto: Martin Bekhøi

Foto: Martin Bekhøi

Foto: Martin Bekhøi

1 af 4

3F i Hovedstaden: Reglerne for håndværkere udefra er konkurrenceforvridende

Nordjyske håndværkere kan underbyde de sjællandske mestre på grund af diæter og kørepenge. Det mener 3F i Hovedstaden.

Når nordjyske håndværkere i stor stil drager mod København for at arbejde størstedelen af ugen, så får de en økonomisk gevinst.

Hver dag, håndværkerne er hjemmefra, modtager de diæter. Penge, der skal gå til kost og logi, når det ikke er realistisk, at man tager hjem efter arbejde. 

Men det er uretfærdigt,mener 3F i hovedstaden.

- Det er det af den simple årsag, at når de kommer over og arbejder i København, så underbyder de langt hen ad vejen de københavnske bygningsarbejdere. Og det gør de ved, at de får mindre løn, fordi de får udepenge, og de får kørepenge oven i deres løn. Og det vil sige, at der kan være stor forskel på lønnen i de jyske og de københavnske sjak, fortæller Claus Westergreen, der er formand for 3Fs afdeling i hovedstaden for håndværkere.

At diæterne bliver brugt som en form for løn, der betyder, at nordjyske håndværkmestre kan underbyde de københavnske, er arbejdsgivernes forening, Dansk Byggeri, dog ikke helt enig i. De mener, den økonomiske gevinst er nødvendig for det arbejdsmarked, vi har i Danmark i dag. 

  Foto: Martin Bekhøi

- Det er vi bestemt ikke enige i i Dansk Byggeri. Vi synes faktisk, at det er godt, at vi har et skattesystem, som er med til at give en gulerod for mobilitet. Fordi vi har i høj grad brug for mobilitet. Det er vigtigt, at vores arbejdskraft kan transporteres let omkring, hvor der er brug for den, fortæller cheføkonom i Dansk Byggeri, Bo Sandberg.

Og der skal ekstra penge på bordet, hvis de nordjyske håndværkere skal blive ved med at tage turen over Storebælt hver uge.

- Det er den økonomiske del, vi får oven i vores løn, som gør, at man godt kan se sig væk fra det afsavn, der måske er ved at tage væk hjemmefra, fortæller Christian Gundersen fra Haverslev. Han har arbejdet væk hjemmefra i små to år.

Hos 3F nægter man heller ikke, at der skal være en gevinst ved at tage væk hjemmefra. Men det kan måske gøres på en anden måde.

- Langt hen ad vejen skal man bibeholde reglerne, for det er fair, at man får nogle penge for at komme til hovedstaden og arbejde, når man bor langt væk. Men man kunne måske kigge på, at når jyske firmaer får arbejde herovre, kunne man så ikke bruge den lokale arbejdskraft for eksempel? Det ville være rigtig godt for alle parter. 

  Foto: Martin Bekhøi