LIGE NU:

500 nye sommerhuse i Nordjylland

Naturfredningsforeningen accepterer udstykning i Nordjylland. Danmarks Naturfredningsforening opgiver retsligt slagsmål om kystnære, nordjyske sommerhuse.

Limfjorden og Vesterhavet
Danmarks Naturfredningsforening accepterer nødtvungent, at miljøminister Connie Hedegaard nu har givet grønt lys for udstykning af 500 nye sommerhuse 14 steder tæt på kysten ved Limfjorden og ved Vesterhavet i Nordjylland.
Det oplyser foreningens formand, Ella Maria Bisschop-Larsen.

Imod udstykning tæt på kyster
De 14 berørte områder i Nordjylland er ikke fredede. Men Naturfredningsforeningen er imod udstykningerne tæt på kysterne, fordi de griber ind i sammenhængende naturområder.

Sammenhængende naturområder styrker udbredelsen af både fauna og flora.

Begejstrede kommuner
Kommunerne er begejstrede for nye sommerhuse, fordi de styrker det lokale næringsliv.
- Bevisbyrden for, at det skader naturen hviler på os, og det er svært at føre bevis for det, når det gælder almindelig natur, og der bliver brugt sådan en salamimetode med et lille område her og der, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Landsplandirektiv udstedt
Skov- og Naturstyrelsen her netop udstedt det endelige landsplandirektiv for det ekstra sommerhusbyggeri i Region Nordjylland.

Lovgrundlaget
Regeringen og Dansk Folkeparti står bag lovgrundlaget fra 2004 for de ekstra, kystnære sommerhusgrunde.