Foto: TV2/Nord

55.000 elever sætter skolen i bevægelse

Bevægelse i de boglige fag er vidt udbredt på de danske skoler. Men der skal løbende ny inspiration til for at holde gejsten oppe. Så i uge 17-20 har 2.750 klasser tilmeldt sig Dansk Skoleidræt og TrygFondens kampagne Sæt Skolen i Bevægelse.

På over 600 danske skoler er undervisningen de næste uger fyldt med endnu mere bevægelse end normalt. I centrum for det hele er det animerede onlineunivers ”Bevægelsesfabrikken”, hvor elever fra indskoling og mellemtrin med inspiration fra bl.a. superhelte og monstre vil lave små bevægelsesfilm i de boglige fag. Og tilsvarende er der for de ældste elever bevægelse med fokus på alt fra verber i tysktimerne til alverdens landes indkomstforskelle i geografitimerne. Således er 2.750 klasser - med samlet mere end 55.000 elever - med i Sæt Skolen i Bevægelses aktivitetsuger.

Det går ellers ifølge skolerne selv ganske godt med bevægelsen i de boglige fag. Hele 81 procent af skolerne svarer, at de har integreret bevægelse i fx dansk, matematik og sprog. Det viste en undersøgelse fra 2016 udarbejdet af Oxford Research for Dansk Skoleidræt og TrygFonden. Men 46 procent af skolerne svarede ved samme lejlighed, at de har brug for mere inspiration til opgaven.

- Fysisk aktivitet i de boglige fag har mange fordele. Når eleverne rører sig, styrker det bl.a. deres indlæring og motivation. Det kræver dog, at den bevægelse, der laves, er meningsfyldt og varieret. Og at den løbende fornyes, for at elever og lærere kan holde gejsten oppe. Sæt Skolen i Bevægelse giver netop ideer og redskaber til at lave motiverende og varieret bevægelse, som kan forankres i klasserne også efter aktivitetsugerne er slut, siger projektleder i Dansk Skoleidræt, Lise Sohl Jeppesen.

Med Sæt Skolen i Bevægelses aktivitetsuger kommer eleverne virkelig i gang. Her opfordres alle elever, lærere og pædagoger nemlig til at følge Sundhedsstyrelsens anbefaling om dagligt at integrere 60 minutters fysisk aktivitet – i skoletiden. Alle deltagende klasser modtager en urskive, de kan stille på, hver gang klassen har bevæget sig i undervisningen, for på den måde at skabe synlighed og fællesskab om bevægelsen.

-Vi hører ofte om, at der er forskel på, hvad elever og lærere opfatter som bevægelse. For at sætte fokus på debatten, og hjælpe med en afstemning af, hvad der er bevægelse, får elever og lærere nu helt konkrete redskaber til i fællesskab at holde øje med og notere, når der er bevægelse på skemaet. Det tror vi vil skabe stor værdi, siger projektleder Lise Sohl Jeppesen.

Årets kampagne fra Sæt Skolen i Bevægelse har modtaget midler fra Undervisningsministeriets udlodningsmider. Den er udviklet i samarbejde med en række faglærere, og der er udarbejdet flere hundrede øvelser til aktiv undervisning, så alle klassetrin nemt kan integrere mere bevægelse i de boglige fag.