Foto: Torben Hedemose

Aalborg har tilfredse forældre

Hvis du bor i Aalborg, kan du trygt se frem til, at dine børn skal i dagpleje, vuggestue eller børnehave. I hvert fald hvis du spørger de forældre, hvis børn allerede går der.

Forældre til børn i henholdsvis dagpleje, vuggestue og børnehave er mere tilfredse i Aalborg end i resten af landet. Faktisk viser en undersøgelse, at 91 % af forældrene er tilfredse, og det er over landsgennemsnittet på 86 %.

Familie - og Socialudvalget i Aalborg Kommune glæder sig over det resultat. Udvalget ser det som et stort skulderklap til kommunens medarbejdere, og de er tilfredse med, at de indsatser, som kommunen har lavet for at udvikle både daginstitutionerne og dagplejen, bærer frugt.

Samtlige daginstitutioner og dagplejedistrikter har hver fået en kopi med forældrenes vurderinger og skriftlige kommentarer. De vil arbejde videre med rapporterne, så de kan fastholde de gode resultater eller måske ligefrem gøre dem bedre.

Mange forældre har i undersøgelsen kommet med forslag om pasningen. Her er resultatet, at mange forældre ønsker mere inddragelse omkring deres børns pasning. Aalborg Kommune mener, at det passer godt sammen med kommunens udviklingsplan for området, hvor forældre-inddragelse netop er ét af de fire vigtigste spor i udviklingsplanen 'Dagtilbud for fremtiden'.

Der er 5.856 forældre, der har deltaget i undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 64 %. Undersøgelsen foretaget hvert 3. år, og da den sidst blev foretaget i 2012 var svarprocenten kun på 35 %.