LIGE NU:

Aalborg Havn har rekordhøj omsætning

Aalborg Havns omsætning i 2014 er den højeste nogensinde. Havnens omsætning er på 145 millioner kroner, og den er steget med 2,3 procent siden 2013.

Aalborg Havn havde i 2014 en rekordhøj omsætning på 145 millioner kroner. Det er en stigning på 2,3 procent i forhold til 2013, hvor man ellers havde den hidtidige højeste omsætning. Havnen har i 2014 et overskud på 24,5 millioner kroner før skat mod 30 millioner i 2013.

- Det er en vigtig forudsætning for vækst, at vi løbende investerer i fremtiden, og her er vi meget bevidste om, at første prioritet fortsat er vores transformation fra infrastrukturhavn, der betjener de industrielle erhverv, til at være en moderne havn, der betjener et samfund, hvor værdiskabelsen baserer sig på viden i og omkring produkter og processer. Vi vil og skal være Danmarks mest intelligente havn, siger Thomas Kastrup-Larsen, bestyrelsesformand i Aalborg Havn.

Investeringer i intelligente løsninger har i 2014 været med til at tiltrække nye virksomheder. Der er nu mere end 100 virksomheder og næsten 10.000 medarbejdere knyttet til havnens aktiviteter. Samlet giver de en produktionsværdi på mere end 13 milliarder. Og nye virksomheder er velkomne:

- Vi står med et anlægsbudget på 500 millioner kroner, som gerne skal i anvendelse inden for den nærmeste fremtid. Den udløsende faktor er udvidelsen af Tranholmvej fra to til fire spor, som vi forventer igangsat allerede i 2015 eller 2016, siger Claus Holstein, direktør for Aalborg Havn.

I 2015 forventer Aalborg Havn også at kunne øge omsætningen, og få et overskud på mellem 20 og 30 millioner kroner før skat.