Aalborg Kommune oversætter gratis

Aalborg Kommune står bag en gratis oversættelsesservice på nettet, der letter forbindelsen til de nydanske forældre for foreningsliv og institutioner.

<b>Oversætter</b>
På adressen www.mukufo.dk kan fodboldforeningen for eksempel oversætte kampsedlen til arabisk, og børnehaven kan lave en indbydelse på urdu til et forældremøde.

<b>Netsiden er gratis</b>
Netsiden er gratis til rådighed for foreninger og institutioner over hele landet. Her er der både en række skabeloner til at bruge i klassiske situationer, her er standardbreve og samtidig mulighed for at sammensætte sine egne beskeder til forældrene ved hjælp af ordlister med typiske vendinger.

<b>Mange sprog</b>
Alt sammen på både arabisk, engelsk, somalisk, tyrkisk og urdu (pakistansk).
Man kan også gemme sit materiale på mukufo.dk og genbruge det senere.

<b>Projekt F</b>
Mukufo.dk er et led i Aalborg Kommunes indsatser for at integrere nydanskere gennem foreningslivet via Projekt F - Forening, Fritid og Flygtning.

<b>Samarbejde med AAU</b>
Nettjenesten er blevet til i et samarbejde mellem kommunen og informatikuddannelsen på Aalborg Universitet.

<b>Penge</b>
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration har støttet projektet økonomisk.