LIGE NU:

Aalborg Kommune oversætter gratis

Aalborg Kommune står bag en gratis oversættelsesservice på nettet, der letter forbindelsen til de nydanske forældre for foreningsliv og institutioner.

Oversætter
På adressen www.mukufo.dk kan fodboldforeningen for eksempel oversætte kampsedlen til arabisk, og børnehaven kan lave en indbydelse på urdu til et forældremøde.

Netsiden er gratis
Netsiden er gratis til rådighed for foreninger og institutioner over hele landet. Her er der både en række skabeloner til at bruge i klassiske situationer, her er standardbreve og samtidig mulighed for at sammensætte sine egne beskeder til forældrene ved hjælp af ordlister med typiske vendinger.

Mange sprog
Alt sammen på både arabisk, engelsk, somalisk, tyrkisk og urdu (pakistansk).
Man kan også gemme sit materiale på mukufo.dk og genbruge det senere.

Projekt F
Mukufo.dk er et led i Aalborg Kommunes indsatser for at integrere nydanskere gennem foreningslivet via Projekt F - Forening, Fritid og Flygtning.

Samarbejde med AAU
Nettjenesten er blevet til i et samarbejde mellem kommunen og informatikuddannelsen på Aalborg Universitet.

Penge
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration har støttet projektet økonomisk.