Foto: TV2/Nord

Aalborg Kommune smider E-cigaretterne ud

Fra i dag af må man ikke længere ryge eller dampe på sin E-cigaret på offentlige institutioner i Aalborg Kommune.

Magistraten i Aalborg besluttede tidligere i dag at ligestille E-cigaretter med almindelige cigaretter i kommunens reglement.

En af grundene til beslutningen er taget, er blandt andet et uddrag fra Kræftens bekæmpelse om E-cigaretter.

- Dampe fra e-cigaretter forurener, og det kan være svært at se, om der ryges på en elektronisk ciga-ret eller en almindelig cigaret. Det kan gøre det svært at håndhæve rygeregler, fordi andre tror, at man må ryge, når der ryges e-cigaretter. E-cigaretter forurener omgivelserne med ukendte kemikalier. Derfor bør rygeregler og lovgivning om røgfri miljøer også omfatte e-cigaretter.

Dampene kan indeholde nikotin, partikler og ukendte kemiske stoffer. Man ved ikke, hvilke sundhedsskader der er ved at indåndede kemiske stoffer på dampform.

- Det er svært at redegøre for dampenes virkning, da producenterne ikke vil oplyse, hvad de bruger af tilsætningsstoffer samt ønsker at få undersøgt effekten af disse, skriver Aalborg Kommune på deres hjemmeside.