LIGE NU:

Aalborg Kommune træt af lange klagesager

I et åbent brev til Miljøministeren, klager Rådmand Preben Pedersen og direktør Knud Sloth over sagsbehandlingstiden på klager i forbindelse med grundvandbeskyttelse.

Et af eksemplerne ifølge brevet er, at Aalborg Byråd i 2006 traf beslutning om pålæg af dyrkningsrestriktioner på en ejendom i Drastrup.
Ejeren af ejendommen klagede over ekspropriationsbeslutningen. Klagen blev sendt til Miljøklagenævnet den 18. august 2006 og er endnu ikke afgjort.

I brevet beskriver de hvordan klagesystemmet beskytter klageren, frem for grundvandet.

- Efter vores opfattelse forsvinder realindholdet i lovgivningen, og alle andres retssikkerhed end klagers, når behandlingstiden vedrørende klager over afgørelser kan trække sagerne ud i årevis
Sidst men ikke mindst drejer dette sig jo om ikke at sætte forsyningssikkerheden for 100.000 vandforbrugere i Aalborg på spil, skriver

Vi vil derfor på det kraftigste anbefale Miljøministeren at sikre, at der sættes tilstrækkelige midler af til behandling af sagerne i Miljøklagenævnet og Naturklagenævnet.