Aalborg skal være grønnere

Aalborg Kommune har vedtaget en plan. De næste 3 år skal der arbejdes for en mere miljø- og naturmæssigt bæredygtig udvikling i kommunen.

Strategien indeholder 25 konkrete mål på hvordan kommunen kan sikre en mere bæredygtig udvikling.

Blandt de vedtagne bæredygtighedsmål er:

o Andelen af økologiske fødevarer anvendt i kommunens storkøkkener, kantiner og institutioner skal udgøre mindst 30 % i 2015.
o Alt kommunalt byggeri skal fra 2012 opføres som lavenergibyggeri.
o Der skal indføres energiledelse i de kommunale bygninger.
o Der skal inden 2020 opsættes minimum 5.000 m2 solcelleanlæg i Aalborg Kommune.
o Der skal fra 2012 fastsættes mål for reduktion af CO2 udledningen, der som udgangspunkt er mere ambitiøst end de nationale mål.
o Udledning af kvælstof til Limfjorden fra oplandet og byerne skal reduceres med 50 % i 2015 i forhold til 2000.
o Cyklens andel af transportarbejdet skal fremmes, så der i 2020 er 10 % flere cyklister end i 2006.