Aalborg til kamp for hjemløse

Foto: TV2 Nord (Arkiv)

Aalborg Kommune følger op på en undersøgelse, der viser, at omkring 100 unge står uden tag over hovedet i Aalborg. Det vil de nu forsøge at gøre noget ved.

I Aalborg Kommune har Familie - og Beskæftigelsforvaltningen foretaget deres egen undersøgelse for at finde ud af, hvor stort omfanget af hjemløshed egentlig er.

Resultatet er, at næsten 100 unge enten slet ikke har et hjem eller ikke er i stand til at opholde sig i deres hjem. Da det er første gang Aalborg gennemfører sådan en undersøgelse, ved de ikke, om hjemløshed i Aalborg er et stigende problem eller ej.

Undersøgelsen viser, at den typiske unge hjemløse i Aalborg er under 25, han bor ikke direkte på gaden, men overnatter typisk ved bekendte. 53 % af de hjemløse har dansk baggrund, mens 23 % er fra Grønland.

Nu er undersøgelsen udgangspunktet for en handlingsplan. Hver tredje af de hjemløse unge har været anbragt som barn eller ung, og derfor sætter kommunen nu øget fokus på overgangen fra anbringelse til egen bolig. Derfor tager kommunen 17 boliger i brug som startboliger for unge anbragte og som boligtilbud til unge hjemløse.

Desuden anmoder forvaltningen om 2,7 millioner kroner fra satspuljen til at etablere endnu flere overgangsboliger til unge hjemløse.

Aalborg Kommunes handlingsplan

- Der bliver arbejdet på at skaffe de unge billigere boliger. Det bliver gjort i samarbejde med boligforeningerne og AKU Aalborg og ved anvise 25 % af boligerne til unge med særlige behov.


- Hver tredje af de hjemløse unge i undersøgelse har været anbragt som barn eller ung. Derfor vil Aalborg sætte øget fokus på overgangen fra anbringelse til egen bolig, og kommunen vil bruge 17 boliger som startboliger for unge anbragte og som boligtilbud til unge hjemløse.


- De skruer op for arbejdet med den såkaldte 'Housing First'-strategi, der skal give de unge hjemløse en fast ramme i form af bolig, sørge for de kan beholde boligen ved at give bostøtte. Til det projekt er der blevet søgt om 2,7 millioner kroner til flere boliger.


- For de grønlandske borgere i Aalborg vil kommunen udover ovenstående undersøge muligheden for at oprettet træningsboliger.

Forsiden lige nu