LIGE NU:

Aalborg Universitet mister populær uddannelse

Akkrediteringsrådet har afvist Aalborg Universitets ansøgning om at fortsætte med bachelor-uddannelsen Humanistisk Informatik.

Aalborg Universitet vil ikke fremover kunne tilbyde bachelor-uddannelsen Humanistisk Informatik. Det har Akkrediteringsrådet afgjort på et møde mandag.

Akkrediteringsrådet har truffet deres afgørelse på baggrund af en rapport fra Danmarks Akkrediteringsinstitution, som i deres rapport vurderer at uddannelsen, der tilbydes i både Aalborg og København, bør få en betinget positiv akkreditering.

Rådet bekræfter at afgørelsen er truffet og at universitetets ansøgning er blevet afvist, men den er endnu ikke offentliggjort.

I Akkrediteringsinstitutionens rapport lyder det om uddannelserne, at der er et betydeligt antal problemer.

De væsentligste handler ifølge rapporten om de studerendes mulighed for kontakt med et aktivt forskningsmiljø og sikringen af at de studerende når de kompetencemål, de skal.

"Det væsentligste problem er relateret til de studerendes mulighed for at opnå uddannelsens samlede kompetencemål. Kompetencemålene indeholder elementer af både teoretisk og praktisk indhold, der i særligt det problemorienterede projektarbejde skal balanceres, så de studerende opnår begge elementer på uddannelsen," lyder det i rapporten, som fortsætter.

"Censorformandskabets årsberetninger for 2010, 2011, 2012 og 2013 har dog vist, at censorerne vurderer, at uddannelsen ikke har sikret, at de studerendes videnskabsteoretiske, teoretiske og metodiske niveau var tilstrækkeligt i projektmodulerne. Dette problem kobles til problemet med de studerendes mulighed for tæt kontakt til aktive forskere, da det i stor udstrækning er vejlederens ansvar at sikre, at projekternes indhold i praksis lever op til uddannelsens kompetencemål."

 

Vaccine

Nu har halvdelen af nordjyderne fået mindst ét stik - men en kommune "halter bagud"

60_percent

play Fokus: Der skal skabes ligeløn i det offentlige

80_percent

play Tidsplanen skrider: Nyt supersygehus bliver ikke færdigt til tiden

Nordjyllands beredskab  falck brand brandmand 112 genrebillede

Gårdejer holdt selv ilden nede, til brandvæsenet ankom

Vaccine

Nu har halvdelen af nordjyderne fået mindst ét stik - men en kommune "halter bagud"

60_percent

play Fokus: Der skal skabes ligeløn i det offentlige

Til forsiden

Til forsiden