LIGE NU:

Årsregnskab: Spar Nord præsenterer rekordresultat

Efter et travlt 2019 præget af udlånsvækst, konverteringsbølge, positive kursreguleringer og lave nedskrivninger lander Spar Nord et resultat for hele året på 1.059 millioner kroner efter skat. Der er tale om det bedste resultat i Spar Nords historie, og det forrenter egenkapitalen med 11,7 procent efter skat.

Spar Nords netop offentliggjorte årsregnskab viser for første gang i bankens historie et resultat efter skat på over 1 milliard kroner. Bundlinjen for Spar Nords første år som systemisk vigtigt finansielt institut (SIFI) lander på 1.059 millioner kroner efter skat, og det svarer til en forrentning af egenkapitalen på 11,7 procent efter skat.

Administrerende direktør i Spar Nord Lasse Nyby betegner resultatet som ”meget tilfredsstillende”, og han hæfter sig ved, at kerneforretningen på flere områder har udviklet sig positivt igennem 2019.

- En af de væsentlige forklaringer på den positive udvikling er, at vi i 2019 er fortsat med at vinde markedsandele, idet vores bank- og leasingudlån er vokset med 9 procent, mens vores realkreditformidling er vokset med hele 10 procent i årets løb. En anden væsentlig forklaring er den historiske konverteringsbølge, som gav travlhed fra årets begyndelse, og som i Spar Nord betød, at vi i 2019 har hjulpet vores kunder med at etablere eller omlægge omkring 32.000 realkreditlån, siger Lasse Nyby og fortsætter:

- Det samme rentefald, som udløste konverteringsbølgen, medførte også pæne kursreguleringer på vores obligationsbeholdning, ligesom det har styrket vores kunders tilbagebetalingsevne og dermed holdt nedskrivningerne helt i bund.

Spar Nords samlede kursreguleringer og udbytte landede i 2019 på 379 millioner kroner svarende til en stigning på 41 procent sammenlignet med 2018, mens nedskrivningerne for 2019 landede på bare 22 millioner kroner.

På baggrund af det meget tilfredsstillende årsregnskab for 2019 har bestyrelsen indstillet til generalforsamlingen, at der udbetales et udbytte på 3,50 kroner per aktie svarende til en udlodningsprocent på 41.

Rentefald udfordrer

Mens rentefaldende i 2019 gav anledning til positive kursreguleringer og massiv konverteringsaktivitet på realkreditområdet, så er de vedvarende lave renter en udfordring på længere sigt.

- Med de negative indlånsrenter over for virksomheder og formuende privatkunder kompenserer vi delvist for den ulempe, der i dag er forbundet med at have et samlet indlån i Spar Nord på 53 milliarder kroner. Men det ændrer ikke ved, at vi i 2020 må forvente at mærke noget mere til ulemperne ved de vedvarende negative markedsrenter. Og samtidig må vi forventeligt undvære de kortsigtede effekter af nye rentefald, som vi ellers nød godt af i 2019, uddyber Lasse Nyby.

Under iagttagelse af de vanskeligere markedsvilkår i 2020 samt fortsat stigende omkostninger relateret til IT og efterlevelse af ny lovgivning forventer Spar Nord en lavere egenkapitalforrentning i den kommende periode:

- Vores mål er nu at skabe en egenkapitalforrentning i niveauet 7-9 procent efter skat og dermed fortsat skabe resultater i den pæne ende blandt de danske banker, lyder det afsluttende fra Lasse Nyby.

I 2019 leverede Spar Nord et resultat efter skat på 1.059 millioner kroner, og Spar Nord ejes af cirka 98.000 aktionærer og blandt de største banker i Danmark.

280721 Cecilie Lang Andersen - sygeplejerskestuderende

play Strejke og konflikt er uden betydning – Cecilie vil være sygeplejerske

280721 Båd sunket

play Motorsejler sank i løbet af ti minutter: To personer reddet af helikopter

20160718-154212-4_47Mb

play Nyt tilbud efter Hellerup-ugen: Scor en kæreste på cykeltur i Skagen

40_percent

play Studerende vender velfærdsuddannelserne ryggen – bare ikke i Nordjylland

280721 Cecilie Lang Andersen - sygeplejerskestuderende

play Strejke og konflikt er uden betydning – Cecilie vil være sygeplejerske

280721 Båd sunket

play Motorsejler sank i løbet af ti minutter: To personer reddet af helikopter

20160718-154212-4_47Mb

play Nyt tilbud efter Hellerup-ugen: Scor en kæreste på cykeltur i Skagen

Til forsiden

Til forsiden