LIGE NU:

Acceptabelt resultat i Sparekassen Vendsyssel

Sparekassen Vendsyssel kunne i 2014 præsentere et, ifølge ledelsen, acceptabelt resultat. Overskuddet i 2014 blev 60,2 mio. kr. før skat.

Sparekassens samlede udlån er steget med 4,7 % til i alt 8,5 mia. kr. Indlån inkl. puljer er i årets løb steget med 7,4 % til 9,5 mia. kr.

Sparekassens ledelse finder resultatet acceptabelt i betragtning af de svære vilkår for dansk landbrug.

- Resultatet beviser, at vores strategi er holdbar og vil bringe os styrket ud af finanskrisen. Med udgangspunkt i vores primære markedsområde, Vendsyssel, Han Herred, Thy og Vestjylland,

kan vi ved en fokuseret indsats tjene os ud af finanskrisen ved at tiltrække nye gode kunder samt øge forretningsomfanget med eksisterende kunder, siger administrerende direktør Vagn Hansen i en pressemeddelelse.

Sparekassen mærker også de svære tider for erhvervslivet i markedsområdet, specielt inden for landbruget.

Dansk landbrug havde i 1. halvår 2014 fornuftige driftsresultater og levede op til budgetterne. I 2. halvår 2014 blev dansk landbrug ramt af flere hændelser, bl.a. handelskrisen med Rusland, som medførte kraftig faldende afregningspriser for især svineavlere. Landbrugssektoren udgør samlet set en forholdsvis stor del af sparekassens samlede udlån og garantier og medfører derfor større nedskrivninger end for gennemsnittet af sektoren i 2014.

- Nedskrivningerne på udlån udgør 333,8 mio. kr. i 2014. Årets nedskrivningsprocent er 2,9, og på trods af de relativt store nedskrivninger har sparekassen en god og robust basisindtjening, som sikrer et acceptabelt resultat, siger Vagn Hansen.