Foto: Topdanmark

Advarsel: mudder på vejene

Landmændene spreder ikke kun gylle på markerne, men også mudder på vejene, og det kan være farligt.

Som forrige år og året før er det igen blevet forårs, og det betyder stor aktivitet på landets marker. Men det betyder også bunkevis af landbrugsmaskiner på vejene omkring markerne.

I forårsvejret kan det betyde, at de med deres store dæk slæber mudder og fedtet jord med ud på kørebanen, og det kan være til fare for billisterne.

- Det glatte føre kan være farligt for andre bilister på vejene. Og selv om landmændene er dækket gennem deres ansvarsforsikring, er det et tungt ansvar at bære, hvis ulykken også betyder, at nogen er kommet til skade, siger Thomas Prägler fra Topdanmark i Aalborg, der hver år for anmeldelser om ulykker forsaget af fedtede veje.

Landmændene og maskinstationer har pligt til at rydde efter sig, og ifølge forsikringsselskabet er de generelt også gode til at skilte og advare billisterne, når der er strækninger, der er glatte på grund af mudder.

- I de lyse timer behøver landmanden ikke rense vejene. Men om aftenen, hvor bilisterne kan have svært ved at se, om vejen er ren eller ej, er det vigtigt, at vejen ikke er dækket af pløre og ælte, som de kan risikere at skride ud i, siger Thomas Prägler.