Foto: Michael Andersen (Arkiv)

Ældre i Nordjylland er vilde med motion

Idrætsforeningerne har de seneste år oplevet landets største tilgang fra seniorerne, og udviklingen ser ud til at fortsætte.

Det aktive liv slutter ikke længere, når man når pensionsalderen. Tværtimod. De seneste år har foreningerne i Danmarks Idræts-Forbund (DIF) i Region Nordjylland oplevet et boom af seniormedlemmer.

Antallet af DIF-medlemmer over 60 år er siden 2007 steget med 7.108, hvilket svarer til en stigning på 46 procent. Det er den klart største procentuelle stigning i landets fem regioner.

Det er især tilbud specialdesignet til folk over 60, der er skyld i den store fremgang. Krolf (kroket/golf), zumba 60+, bedstevolley, vandaerobic er blandt de discipliner, der er specielt designede til den modne idrætsudøver.

-I DIF er vi meget tilfredse med udviklingen, og det skal Region Nordjylland også være. En høj idrætsdeltagelse i den aldersgruppe har en positiv indflydelse på de ældres fysiske tilstand. Jo mere aktive seniorerne er, desto mindre bliver presset på den offentlige sundhedssektor, siger DIF-formand Niels Nygaard.