Afbrændingsforbud ophæves

Afbrændingsforbudet i Mariagerfjord Kommune ophæves, dog med undtagelse af sommerhusområderne syd for Als.

Det er dog stadig tilladt at at grille på ubrandbart underlag, såsom stenterrasser, i sommerhusområderne.

Der opfordres dog stadigvæk til størst mulig forsigtighed ved brug af åben ild.

Ved afbrænding af Sankt Hans bål opfordres de ansvarlige for bålet til at være ekstra opmærksomme på omgivelser og sikre sig, at ilden ikke kan brede sig til den omkringliggende vegetation.

Og husk så, at at eventuelle gløder fra bålet slukkes med vand inden pladsen forlades.

Afstandskrav vedr. afbrænding af Sankt Hans bål kan findes på beredskabets hjemmeside: www.mariagerfjordberedskab.dk