LIGE NU:

Affald skaffer billigere varme

Nyt samarbejde Hirtshals-Hjørring betyder såvel billigere varme som billigere renovation

Der skal føres en 20 kilometer pipeline - ikke med olie eller gas - men med varmt vand fra Hjørring til Hirtshals.
Samfundet sparer millioner, det bliver billigere at komme af med affald og varmeprisen falder.

- Når vi brænder affald, er der masser af kalorier, som kan bruges af fjernvarmeforbrugerne.
I forvejen får forbrugerne i Hjørring varme her fra affaldsforbrændingen.
Om halvandet år skal varmeforbrugerne i Hirtshals også nyde godt af de billigere kalorie, siger direktør for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest, Poul Berg.

I dag kan selskabet ikke komme af med al overskudsvarmen fra forbrændingsanstalten i Hjørring. Rigtig meget forsvinder i den blå luft. Nu skal det så være slut med at fyre for gråspurvene. Så kan samfundet over de næste 20 år spare 55 millioner, når Hirtshals Fjernvarme og Affaldsselskabet Vendsyssel samarbejder.

I Hirtshals ser man frem til at slippe billigere.

- Når vi får varmt vand fra Hjørring bliver produktionsprisen 30 procent lavere. Det kommer forbrugerne til at føle i kraft af en lavere varmepris.
Hvor meget lavere kan jeg ikke sige nu, men allerede fra 2008 kan det mærkes, siger driftschef Mogens Uhrskov, Hirtshals Fjernvarme.

Hirtshals fjernvarme betaler selv for rørledningen fra Hjørrings forbrændingsanlæg.

- Ny teknik har gjort det mere interessant med et så langt varmerør. Vi skal selv betale for rørlægningen, og det har vi naturligvis indregnet i fremtidens varmepris. Alligevel bliver der tale om væsentligt billigere varme til vore forbrugere.
Hos AVV, som er irriteret over det stor varmespild, ser man til bedre udnyttelse og til den sidegevinst, der er ved at fyre op under Hirtshals.

- Den indtægt vi får fra varmesalget kommer også affaldsforbrugerne til gode. Vi kan holde renovationsudgiften for den enkelte nede, og det gælder ikke kun borgerne i Hirtshals, siger Poul Berg.
- Vi brænder affald for borgerne i hele Hjørring Kommune og i Brønderslev Kommune og her kommer alle til at mærke, at det bliver billigere.