Aktionærer kræver åbenhed i EBH-sag

Gruppen af EBH-aktionærer savner gennemsigtighed i undersøgelsen af ebh-Bank sagen

I et brev til økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen takker aktionærerne for initiativet til en gennemgribende undersøgelse, men mener ikke, at offentligheden orienteres godt nok.

Aktionærerne mener ikke, de almindelige offentlighedsregler opfylder de behov, som offentligheden har i denne helt særlige situation, hvor en hel egn er ofre og bankens kollaps efterlader tusindvis af borgere med store tab.

- Man kan ikke efterlade så mange mennesker og en hel egn med så kolossale tab, uden de ansvarlige må stå til regnskab for deres handlinger, siger en af aktionærerne, tidligere erhvervsminister Ole Stavad.

Som et eksempel på behovet for større åbenhed nævner man manglende information om den foreløbig rapport, som granskningsmanden ifølge Erhvervs- og Selskabsstyrelsens kommissorium skulle aflevere inden udgangen af april måned 2009. Den rapport er endnu ikke kommet ud til offentligheden.