Foto: TV2/Nord

Akut behov for flere faglærte

Industrien risikerer stor mangel på faglærte, hvis der ikke optages markant flere studerende i de næste år.

I årene 2014-2017 skal erhvervsuddannelserne i Nordjylland indenfor jern og metal øge deres optag med 154 procent for at følge med efterspørgslen anno 2020. Og inden for kontor og handel skal optaget øges med 40 procent i de samme år.

Det viser beregninger fra Dansk Industri, som de har lavet på baggrund af en fremskrivning fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Den viser at der i år 2020 på landsplan vil mangle cirka 20.000 faglærte inden for jern og metal-området samtidig med at der vil mangle 13.000 personer indenfor handel og kontor. Det får nu Dansk Industri til at råbe vagt i gevær, så industriens erhvervsuddannelser allerede i år kan forhøje deres optag og komme manglen på faglærte i møde.

Det store behov for faglærte opstår i kølvandet af store årganges tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet uden tilsvarende volumen til at overtage deres pladser.

Specielt i Brønderslev, Jammerbugt og Mariagerfjord Kommuner går industrien en stor udfordring i møde, hvis ikke der uddannes flere faglærte. I Brønderslev skal der optages hele 236 procent flere elever inden for jern og metal.

"Nemmest" ser det ud i Vesthimmerland hvor optaget skal fordobles i samme branche.