Alger i Ulvedybet: Badning frarådes

Jammerbugt Kommune har konstateret, at der er store mængder af blågrønalger i Ulvedybet. Der kan være fare for at algerne er giftige frarådes al badning og kontakt med vandet.

De store mængder af blågrønalger i Ulvedybet gør, at vandet er meget uklart og flere steder langs kysten er algerne skyllet sammen til store måtter.

De blågrønalger som er fundet er af arten nodularia spurigena, som kan indeholde giftstoffet nodularin, som er et levertoksin der primært angriber leveren og andre indre organer.

Symptomer som følge af kontakt med blågrønalger kan være rødme og kløe på huden, snue, rindende øjne, astma, feber, mavesmerter og hovedpine.

Årsagen til opblomstringen af algerne skyldes store mængder af regn i vinter og et varmt forår.

Forsiden lige nu