Anders Stenild ud af Aalborg Byråd

Anders Stenild udtræder af Aalborg Byråd og suppleant Ole Dahl træder ind i den konservative byrådsgruppe.

<b>Naturklagenævn og arbejdspres</b>
Anders Stenild udtaler om sin beslutning:
- Jeg har truffet denne beslutning under hensyn til, at der i den resterende valgperiode vil være for mange sammenfald af møder i naturklagenævnet og byrådet, samt jeg har et øget arbejdspres fra mine aktiviteter i Afrika.

<b>Tak fra formanden</b>
Formand Peder Lund for Det Konservative Folkeparti i Aalborg udtaler:
- På vegne af bestyrelsen har jeg taget Anders Stenilds beslutning til efterretning, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Anders Stenild for hans utrættelige arbejde og indsats for Det Konservative Folkeparti gennem mange år og senest her i byrådet. Jeg har forståelse for hans beslutning, og jeg er glad for, at partiet fortsat fremover kan benytte sig af hans indsats i blandt andet Naturklagenævnet.

<b>Ole Dahl</b>
Ole Dahl, som er første suppleant, vil indtræde i byrådsgruppen, når beslutningen formelt er godkendt på byrådsmødet den 22. september.