LIGE NU:

Anklagere er overraskede over frifindelse i Solhaven-sagen

- Vi kunne ikke gøre det anderledes, siger anklager Lene Lentz om tiltalen om vold mod 20 anbragte unge.

Efter den meget klare frifindelse af de 12 mænd fra bostedet Solhaven har de to anklagere fra Nordjyllands Politi nøje studeret præmisserne i dommen.

Der gik næsten en hel time efter domsafsigelsen, før Lene Wacher Lentz og Jakob Herborg trådte ud fra retssalen.

Her havde de siddet bøjet over den 112 sider lange afgørelse fra en enig domsmandsret i Retten i Aalborg.

- Man må sige, at vi er overraskede over resultatet efter 53 retsmøder, siger Lene Wacher Lentz.

- Det er et uventet resultat, tilføjer hun. Og kort efter siger hun dog også, at man tager dommen "til efterretning."

- Vi har noteret os, at retten har fundet de unges forklaringer for troværdige og detaljerede. Men deres forklaringer kan ikke stå alene, når de tiltalte nægter, opsummerer hun frifindelsen.

Anklageren fastholder, at det var rigtigt af anklagemyndigheden at rejse tiltalen i 2013.

- Der var grundlag for at prøve sagen, når 20 unge anmelder et bosted for vold, siger Lene Wacher Lentz.

- Vi kunne ikke gøre det anderledes, siger hun til journalister forsamlet ved Retten i Aalborg.

- Det er ikke restaurationsvold, hvor der for eksempel er overvågningskameraer, siger hun om beviserne - som stort set udelukkende har bestået i vidneforklaringer.

Nu skal Statsadvokaten i Viborg afgøre, om frifindelsen skal ankes til Vestre Landsret. Beslutningen træffes på baggrund af en indstilling fra Nordjyllands Politi.