Anmeldelser til Skat

Hvert år modtager Skattecenter Aalborg over 200 anmeldelser, halvdelen bliver genstand for en nærmere undersøgelse og 10 sager bliver til egentlige ansvarssager.

<b>Private ringer ind</b>
Anmeldelser dækker over en bred vifte af sager. Det kan være breve fra Politiet, eller private og virksomheder der skriver ind om mulige lovovertrædelser på SKATs område. Endvidere ringer en del personer ind og oplyser om mulige lovovertrædelser.

<b>Politi eller privat</b>
Behandlingen afhænger af om det er Politiet der skriver ind efter gældende regler, eller det er en anonym person der skriver eller ringer.

<b>Giv dig til kende</b>
Når private personer kontakter Skat, eksempelvis hvis de konstaterer en lovovertrædelser, ser Skat helst, at anmelderen giver sig til kende, således at anmelder eventuelt kan kontaktes igen.

- Under alle omstændigheder vil vi gerne have underbyggede og dokumenterede anmeldelser, hvor vi dels med sikkerhed ved hvem den anmeldte er og hvad anmeldelsen konkret går på, skriver Skat i sin pressemeddelelse.

- Nogle finder anledning til at blande SKAT ind i deres skilsmisse eller nabostridigheder og det er vi helst foruden, tilføjer Skat.

<b>Ret til at vide</b>
Som hovedregel har den anmeldte ret til at få at vide at Skat har modtaget en anmeldelse og derfor underrettes den anmeldte.

- For god ordens skyld skal det oplyses, at man som udgangspunkt ikke kan skrive ind eller ringe til os og oplyse sit navn, og så bede om at være anonym. Anonym det er noget man eventuel er, ikke noget man kan bede om at være. Det skyldes, at den anmeldte har ret til at se anmeldelsen, lyder det videre i pressemeddelelsen.

<b>Underretter ikke anmelder</b>
Skat kan og skal desuden ikke underrette anmelderen om hvad og hvordan man bruger oplysningerne i sit videre arbejde.

Forsiden lige nu