Asbestfibre kommer måske fra tagplader

Det er muligvis stumper af asbestholdige tagplader, der er kilden til asbestfibre i luften ved eternitgrunden i Aalborg.

Aalborg Kommunes miljøchef erkender nu, at de asbestfibre, der er i luften ved eternitgrunden, måske kommer fra asbestholdige tagplader.

- Kommunen har hele tiden været vidende om, at der findes eternitplader på arealet, og der har tidligere været lavet en vurdering af, at det ikke udgjorde en væsentlig risiko, og det er så en af de ting,vi kigger på igen, om den vurdering er korrekt, siger Michael Damm til P4 Nordjylland.

 

Kommunen laver derfor en fornyet risikovurdering.

- Det er, fordi grundlaget for en myndighedsregulering er, at man kan dokumentere, at det udgør en væsentlig risiko. Vi har ikke som myndighed grundlag for at regulere i alle typer af risici, hvis de ikke er væsentlige. Derfor er hovedfokus for kommunen, at få klarlagt om der er risici på området, der er væsentlige, og der ikke tidligere har været opmærksomhed på, siger Michael Damm til P4 Nordjylland.