02:19

Foto: Ivan Johan Hansen

1 af 2

Ballade om de kongelige kroer

Det skal være slut for de kongeligt privilegerede kroer at bruge titlen og ikke mindst kongekronen som logo. Det mener Rigsarkivet, der nu vil til at håndhæve en lovændring, der er mere end hundrede år gammel, som fratager de privilegerede kroer deres titler.

I lang tid har de kongeligt privilegerede kroer i Danmark og Nordjylland brugt titlen misvisende - ligesom flere af dem har misbrugt en speciel kongekrone som logo. Det mener Rigsarkivet, der nu vil sætte skik på de kongelige kroer.

- Jeg har på fornemmelsen, at nogle tror, det er sådan en slags michelinstjerne, de har fået engang i fortiden, og som de har fået til evig tid. Men det er det altså ikke, siger Nils Bartholdy, der er seniorforsker ved Rigsarkivet.

Men på Dybvad Kro og Hotel er kongekronen og titlen kommet for at blive. Den sidder stadig på facaden, den bliver stadig brugt på menuerne, og det vil den blive ved med i fremtiden.

- Jeg synes, det er noget pjat. Vi har langt vigtigere ting at tage os til her i samfundet end at diskutere, om en krone, der har været på en gammel kro som den her siden 1912, skal ændres, siger Kim Wolff-Nielsen, der er restauratør på Dybvad Kro og Hotel.

Traditionen med de kongeligt privilegerede kroer har aner tilbage til 1200-tallet. I gamle dage var de kongeligt privilegerede kroer påbudt at tage sig godt af de rejsende på Danmarks landeveje. Det er for længst fortid, og en lovændring fra 1912 fjernede allerede dengang begrebet kongelig privilegeret kro.

Men siden da har masser af kroer fortsat brugt titlen og kongekronen som logo.

- Det har ikke noget med kvalitet og mad at gøre. Det har ikke noget at gøre med snobberi. Det har noget at gøre med historie. Ganske enkelt, siger Kim Wolff-Nielsen.

Det er den 102 år gamle lovændring, som Rigsarkivet nu vil til at håndhæve overfor de kroer, der stadig kalder sig kongelige. De har sendt breve ud til samtlige privilegerede kroer med besked om at få rettet ind. Rigsarkivet foreslår, at de kalder sig tidligere privilegerede kroer, ligesom de i fremtiden skal bruge en anden slags krone i logoerne.

- Hvis folk ikke retter sig efter det påbud, vi kommer med, så foretager vi en politianmeldelse, og så bliver der altså en retssag. Og hidtil har det været sådan, at de retssager, vi har foranlediget, de har ført til domfældelse, siger Nils Bartholdy.