Foto: Lars Christoffersen

BBR-fejl kan koste borgere hundredetusindevis af kroner

Fejlagtige oplysninger i BBR-registeret kan medføre store økonomiske konsekvenser for borgerne i erstatningssager.

TV2/Nord har tidligere kunne fortælle, hvordan borgere kan komme i økonomisk klemme på grund af fejl i det offentlige BBR-register.

Nu viser det sig så, at det også kan have store økonomiske konsekvenser, hvis man som borger tegner forsikringer på forkert angivet BBR-oplysninger.

- Kendsgerningen er, at vi næsten ser fejl i BBR registreringen i hver eneste sag, siger Kristian Jensen, der har beskæftiget sig med forsikringssager i over 30 år for JPH Forsikringssager A/S.

Er en ejendom mindre end angivet i BBR-registeret, så betaler borgeren for meget i forsikringspræmie. Modsat er der også store økonomiske konsekvenser, hvis ejendommen er mindre en angivet.

- Så er man faktisk i den situation, at man har sit hus underforsikret. Det vil sige, at hvis man har en totalskade på huset, så er forsikringsselskabet i princippet i sin gode ret til, at reducere med en procentsats, og det kan jo have store konsekvenser, siger Kristian Jensen om en eventuel erstatningssag.

TV2/Nord har i dag snakket med en række landsdækkende forsikringsselskaber. De anerkender, at de oplever fejl i BBR-registeret, og at de har stor fokus på området. Hos Brancheorganisationen Forsikring og Pension mener man ikke, at forsikringsselskaberne kan klandres for problemerne

- Det er er problem, men det er ikke et problem forsikringsselskaberne kan løse. Det starter med kommunerne. Det er dem, der administrerer loven, og det er dem, der skal sørge for, at borgerne får opdateret oplysningerne, siger Tine Aabye, der er ingeniør hos Forsikring & Pension.

Kristian Jensen har oplevet sager, hvor BBR-registeret har kostet borgere flere hundredetusinde af kroner i erstatning. Derfor håber han, at der kommer fokus på problemet, før der opstår lignende situationer på baggrund af borgernes uvidenhed.

- Vi er nødt til at kigge på de her forhold, før det koster flere borgere dyrt, siger Kristian Jensen.