Beboerkonsulent skal hjælpe lejere i Aalborg Øst

Foto: Kim Christiansen

Himmerland Boligforening har ansat en beboerkonsulent, som skal afhjælpe problemer og halvere antallet af udsættelser af lejere i Aalborg Øst.

Med Social- og Integrationsministeriet i ryggen har Himmerland Boligforening ansat en beboerkonsulent, der skal arbejde med de mest udsatte beboere i det østlige Aalborg.

Beboerkonsulenten skal opsøge udsættelsestruede beboere i tide og  hjælpe med at afdække årsagerne til deres privatøkonomiske situation. I forlængelse af det, skal han også hjælpe beboerne med løsningsmuligheder, der kan bringe dem på ret køl igen.

Indsatsen, der foregår i tæt samspil med Aalborg Kommune og områdets boligsociale helhedsplan, har som mål at halvere antallet af udsættelser i denne del af Aalborg.

- Det hænger sammen med, at vi ikke udelukkende ser vores rolle i samfundet som leverandør af gode lejeboliger. Vi har også et ansvar, når det gælder afhjælpning af de problemer, som en del af vores beboere har, siger direktør i Himmerland Boligforening Ole Nielsen.

Beboerkonsulenten har særligt fokus på de mange boliger på Blåkildevej, Fyrkildevej, Hvidkildevej og Ravnkildevej i det østlige Aalborg.  

- Kildeparken er et boligområde, som gennem længere tid har været præget af udsættelser fra boligerne på grund af manglende huslejebetaling. Uanset om den ulykkelige udvikling skyldes, at lejeren ikke har penge til husleje eller at boligerne i højere grad end tidligere bebos af såkaldt ressourcesvage borgere. Vi gør noget for at afhjælpe problemet, siger direktør Ole Nielsen.
 
I første omgang er beboerkonsulenten et forsøg, men Himmerland Boligforening forventer, at konsulentens indsats giver så gode resultater, at der er mulighed for permanent ansættelse når Social- og Integrationsministeriet ikke længere støtter ordningen økonomisk.
 
- Det sidste vi ønsker, er at sætte beboere på gaden. Det gør ondt på den enkelte beboer og hans eller hendes nærmeste omgivelser. Og det er også et problem for andre beboere, der via huslejestigninger nødvendigvis må være med til at betale den ekstra omkostning, siger Ole Nielsen.

Beboerkonsulentens startede den 1. oktober i år.

Forsiden lige nu