Foto: Daniel Mikkelsen

Bedre muligheder for erhvervslivet

Region Nordjylland har i sin nye indkøbs- og udbudspolitik skabt bedre muligheder også for det nordjyske erhvervsliv.

Region Nordjylland har netop vedtaget en ny indkøbs- og udbudspolitik, som sætter rammerne for den fremtidige udbud og udliciteringer, oplyser regionen i en pressemeddelelse.

Der er fokus på tre, væsentlige ting, og den første er balancen mellem økonomi og kvalitet.

- Vi vil sikre, at vi køber de rigtige varer til den rigtige pris. Vi vil have mest muligt for borgernes penge under hensyn til patientsikkerheden, siger Ulla Astman (S), regionsrådsformand.

Regionen øger også muligheden for såkaldt intelligent offentlig efterspørgsel. Det vil betyde, at regionen kan være med til at fremme innovationen både i regionen og hos leverandører.

Det tredje fokus er, at sikre ikke kun at de store virksomheder men også små og mellemstore kan få opgaver.

- I det omfang, det er muligt vil regionen gennemføre udbud, som tager hensyn til små og mellemstore virksomheder. På den måde får det nordjyske erhvervsliv også en reel mulighed for at byde ind på relevante opgaver, siger Ulla Astman.

Region Nordjylland påtager sig også et socialt ansvar både ind- og udadtil og ønsker derfor, at leverandører og samarbejdspartnere i et vist omfang gør det samme. Gennem udbud og udlicitering er der en direkte mulighed for at stille krav til leverandørers og underleverandørers sociale ansvar og arbejdsmiljø.

- Det er vigtigt, at de sociale forpligtelser bliver et kædeansvar, sådan at ansvarsforpligtelsen ikke kun gælder for den direkte leverandør men også gælder for dennes underleverandører, siger regionsrådsformanden.