LIGE NU:

Begejstring for finansloven

Den giv er handelsskolerne millioner

Direktøren for Aalborg Handelsskole, Poul Søe Jeppesen, er meget tilfreds med den nye finanslov.

Den sikrer handelsskolerne et ekstra tilskud per elev på 3.900 kroner i år og 5.200 kroner fra næste år. Det vil give Aalborg Handelsskole en ekstra indtægt på rundt regnet fire millioner kroner om året.

- De 5.200 kroner skyldes uforklarlige forskelle i tilskuddet mellem os og gymnasierne. Men dertil kommer forskelle begrundet i arbejdstidsaftaler, og der forventer vi da, at vi får mulighed for at lave tilsvarende arbejdstidsaftaler for vores undervisere, så der bliver en ligestilling der også.

- Men i løbet af få år stiger handelsskolens indtægter med rundt regnet fire millioner kroner, og de skal bruges til at højne kvaliteten af undervisningen, siger Poul Søe Jeppese til P4 Nordjylland.

- De skal bruges på at nedsætte vores klassekvotienter, på at oprette flere valghold, på flere vikarer, på mere differentieret undervisning og dobbeltlærerordninger og den slags ting.