Foto: Morten Stricker, Scanpix.

06:59

En ny behandlingsgaranti på 30 dage presser sundhedspersonale

1 af 2

Behandlingsgaranti presser sygehusene

Budgetaftalen for 2017 garanterer patienterne behandling inden for 30 dage. Det bekymrer formanden for Dansk Sygeplejeråd.

Personalet på de nordjyske sygehuse skal nu løbe endnu stærkere. Budgetaftalen for 2017 garanterer nemlig, at patienterne – uanset hvad de fejler – skal behandles inden for 30 dage, men de nordjyske sygehus får ikke flere ressourcer til at realisere det. Det bekymrer formanden for Dansk Sygeplejeråd.

- Garantien på de 30 dage betyder, at flere behandlinger skal udføres hurtigere, i et sundhedsvæsen der i forvejen er hårdt presset. Når der ikke tilføres ekstra ressourcer til at indfri behandlingsgarantien, kan konsekvensen være, at kvaliteten bliver sænket for at nå at behandle alle patienter til tiden, eller en del af de i forvejen sparsomme penge flyttes fra det offentlige sygehusvæsen til private hospitaler, siger formand for Dansk Sygeplejeråd, Jytte Wester.

Når der ikke tilføres ekstra ressourcer til at indfri behandlingsgarantien, kan konsekvensen være, at kvaliteten bliver sænket for at nå at behandle alle patienter til tiden.

Formand for Dansk Sygeplejeråd, Jytte Wester.

Sundhedsområdet får tilført 125 millioner kroner mere end sidste år, men skal stadig finde næsten 100 millioner kroner. Regionsrådsformand Ulla Astman har lovet, at sygehusene ikke skal frygte fyringer i år, men de skal derimod omprioriterer og løbe stærkere.

- De helt overordnede prioriteter er hurtigere udredning og behandling af de nordjyske borgere, og selvom budgettet ikke er så stramt som sidste år, så er der ikke økonomisk råderum til at sætte mange nye skibe i søen, siger regionsrådsformand Ulla Astman.

Formanden for Dansk Sygeplejeråd er glad for at patienterne sikres et hurtigt svar, men frygter for garantien af behandlingen. 

-Jeg synes, det er positivt, at den nye lov, giver patienterne mulighed for hurtigere at få svar på, hvad de fejler. Dog er jeg kritisk over for den ensartede garanti, uden der skeles til, hvor alvorlig sygdommen er. I stedet for en forbedring, kan det i værste fald have den modsatte effekt, da der ikke er mulighed for en faglig prioritering af de patienter, der har størst behov for behandling, siger formand for Dansk Sygeplejeråd, Jytte Wester.

Kredsformanden frygter også, at den tunge post på budgetaftalen vil skabe mere ulighed i sundheden, da penge der bør gå til kompliceret behandlinger, eksempelvis vil gå til hurtige knæ- og hofteoperationer, som ifølge formanden kan gå i sig selv, hvis man med fordel venter.

Behandlingsgarantien træder i kraft på sygehusene den 1. oktober. 

Læs også Ny budgetaftale: Ingen fyringer på vej