LIGE NU:

Beskæftigelsesministeren starter undersøgelse af lån til museer

Hvis man får penge af andre - og man er lidt heldig, så skal de ikke betales tilbage. Men sådan er det ikke altid.

Får du penge af mormor til en is, er der nok ikke ret stor chance (eller risiko) for, at de penge skal betales tilbage. Men er der tale om  flere penge, er det nok en god ide at sprøge først. 

Og får man én million fra Arbejdsmarkedets Feriefond så er det ikke en gave. Det er et lån, eller er det? Det er det, der er problemet og kernen i en ny undersøgelse, som beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen onsdag eftermiddag har sat i gang. 

Der er nemlig brug for mere viden, før der kan findes en løsning på, at en række museer og andre kulturinstitutioner er blevet bedt om at tilbagebetale deres lån til Arbejdsmarkedets Feriefond tidligere, end de har forventet. Limfjordsmuseet i Løgstør er et af de museer, der skulle betale pengene tilbage. De troede nemlig først, at det var en donation. 

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har besluttet at igangsætte en undersøgelse af området. Undersøgelsen skal sikre, at sagen er tilstrækkeligt belyst, inden der træffes beslutning om, hvad der skal ske med tilbagebetaling af lånene fra Arbejdsmarkedets Feriefond. 

- Der er brug for mere viden, før vi kan træffe en endelig beslutning om lånene. Reglerne på området er meget komplekse, og institutionernes økonomiske situation er vidt forskellige. Derfor har jeg igangsat en tilbundsgående undersøgelse med bistand fra Kammeradvokaten, hvor vi gennemgår lånene hos Arbejdsmarkedets Feriefond. Det er afgørende, at alle hjørner er ordentligt belyst, så vi kan finde en holdbar og fremtidssikret løsning på problemet, siger Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen.

Som førnævnt er Løgstør Museum et af de berørte museer, der måtte betale lånet på én million kroner tilbage. Det er ikke ret nemt da Limfjordsmuseet i Løgstør kører med et budget på seks millioner kroner. Millionen er et 23 år gammelt lån, som museet fik af fonden til at etablere et bådebyggeri, hvor de bygger historiske både. På papiret er der tale om et lån, men museet havde opfattet det som en donation.

- Der var en gentlemanaftale om, at hvis man fuldførte projekterne og holdt dem kørende i 25 år, ville lånet enten blive eftergivet eller forlænget med yderligere 25 år, sagde museumsdirektør ved Limfjordsmuseet Anders Bloksgaard i starten af april, da det kom frem, at der var tale om et lån og ikke donation.

Og netop derfor vil ministeren nu have styr på tingene med undersøgelsen.

- Jeg ved, at de berørte museer og institutioner har brug for, at der findes en løsning snarest muligt. Så snart undersøgelsen er færdig, vil jeg derfor indkalde aftalepartierne, og det er min ambition, at vi er klar med en løsning inden sommerferien, siger Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen.

Baggrunden for sagen er, at Arbejdsmarkedets Feriefond har lånt penge ud til en række kulturinstitutioner. I 2014 besluttede et flertal af de politiske partier bestående af S, SF, R, K og V at overføre 280 millioner kroner af fondens formue til staten samtidig med, at det blev præciseret, at fondens primære formål er at støtte vanskeligt stillede familier med ferieophold. Det betyder, at institutionerne er blevet bedt om at afvikle alle lånene før tid.