LIGE NU:

Betænkelig ved it-system

Lektor i sociologi ved Aalborg Universitet, Karin Kildedal, er ikke begejstret for udsigten til, at kommunerne nu får mulighed for at tjekke og kontrollere såkaldte nomade-familier med et nyt it-system.

Systemet går ud på, at kommunerne hver måned kan få tilsendt en liste over personer under 18 år, som er flyttet til kommunen, ligesom der oplyses hvormange gange barnet eller den unge har flyttet og til og fra hvilke kommuner.

- Jeg er betænkelig ved det, da jeg synes, der de seneste år er kommet så meget fokus på, hvordan  man via forskellige elektroniske systemer kan komme ind på de her familier, og socialt handler om noget der foregår mellem mennesker, noget mellem socialrådgiver og en familie, og det bliver fokus nemt flyttet væk fra, siger lektor i sociologi, Karin Kildedal.

Foreløbig er Mariagerfjord Kommune den eneste nordjyske kommune, der bruger systemet. Og kommunen har da også været  med til at udvikle det nye værktøj, der skal gøre det lettere for kommunerne at opdage de socialt udsatte familier, som ofte skifter bopæl, da børnene formodentlig vil være i rapporterne, når en sag overdrages til en ny bopælskommune.

Lektor i sociologi, Karin Kildedal, mener, man i stedet skal satse mere på at følge op de underretninger, der ofte ligger omkring de socialt udsatte familier.

- Hvis man ser på den seneste tids mange anmeldelser og sager, så har der jo ligget mange underretninger. Og det er jo underretninger, der skal give anledning til, at man som kommune går ud i en familie og finder ud af, hvad der skal ske. Og det vil jo ikke ændre noget, hvis der ligger et stykke papir, der fortæller, at familien er flyttet så og så mange gange, mener Karin Kildedal.

060321 Robotter hjælper demente

Forskningsprojekt på plejehjem i Aalborg: Robotter kan hjælpe demensramte ældre

050321 Vrede sygeplejesker

play Sygeplejersker risikerer at blive tvangsforflyttet: - Det går udover patienterne

071218 Aalborg Universitetshospital skal spare 130 millioner kroner og nedlægger 130 stillinger.

Aalborg Universitetshospital er landets 4. bedste

060321 DF nærhedsreform

play DF vil rette op på skæv udvikling mellem land og by

060321 Robotter hjælper demente

Forskningsprojekt på plejehjem i Aalborg: Robotter kan hjælpe demensramte ældre

050321 Vrede sygeplejesker

play Sygeplejersker risikerer at blive tvangsforflyttet: - Det går udover patienterne

Til forsiden

Til forsiden