Som et helt nyt tiltag sender Nordjyllands Politi nu cyklende betjente på gaden i Aalborg. Foto: Per Frank Paulsen

Betjente hopper på cyklen

Otte betjente kommer til at udgøre Aalborgs nye cykelpoliti.

Aalborg har fået et nyt cykelpoliti, som består af otte hjelmklædte betjente. I første omgang skal de cyklende betjente patruljere ved majfeten i aalborg Øst, men det er også planen, at de tohjulede patruljer kan bruges i resten af byen, for eksempel ved begivenheder som karneval eller fodboldkampe.

Det nye tiltag skal gøre det lettere for borgerne at komme i dialog med politiet og samtidig gøre politiet mere synligt i gadebilledet og dermed have en præventiv effekt.

- De kan patruljere i områder plaget af indbrud, uro eller adfærd der skaber utryghed - og i mange tilfælde vil vores cyklende betjente have den ekstra fordel, at de kan komme steder, hvor patruljevognene ikke så nemt kan komme frem. De vil også let og hurtigt kunne manøvrere rundt i centrum af Aalborg eller på stisystemerne i Aalborg Øst, forklarer politikommissær Jan Stagsted fra Nordjyllands Politi.

Andre danske politikredse har, med afsæt i lignende initiativer fra Finland, Norge og Sverige, allerede indført et cyklende politi. Og erfaringerne er gode. Betjente på cykel kommer nemlig i tættere kontakt med borgerne. Politiet opnår en langt højere grad af synlighed og bliver mere tilgængelig for borgeren.

- Det er alt andet lige lettere at henvende sig til en betjent på cykel, frem for en der sidder bag en lukket dør i en patruljevogn, siger Jan Stagsted.