Foto: Iben Yvonne Hedemann

BL: Randzoner koster mad til 900.000

Bæredygtigt Landbrug retter igen skarp kritik af den nye randzonelov. De vurderer, at det vil koste mad til 900.000 mennesker.

Én hektar dansk landbrugsjord producerer mad nok til seks mennesker. Derfor vurderer Bæredygtigt Landbrug, at de nye randzoner, der fjerner fødegrundlaget på 161.000 hektarer, ville kunne brødføde 900.000 mennesker.

- Verden skriger på mad og danske landmænd er eksperter i at producere den, så hvorfor ikke lade os gøre det, siger direktør Vagn Lundsteen.

FN vurderer, at der i fremtiden vil blive stor mangel på mad i verden, og Bæredygtigt Landbrug forstår derfor ikke, at regeringen vil fjerne landbrugsarealer, der svarer til op mod tre gange Bornholms størrelse.

Fødevareminister Mette Gjerskov (soc.dem.) har tidligere forsvaret den megen kritik. Hun forklarer, at randzonerne skal beskytte miljøet og sikre mere natur.