Foto: Ivan Bitsch

Borgermøde om fængsel

Her til aften var mere end 200 personer samlet på skolen i Vodskov for at debattere kommunens planer om et udslusningsfængsel i Hammer Bakker.

Kommunen vil sælge institutionerne på Pitsvej 8-12 i Vodskov til Kriminalforsorgen, som planlægger at bruge dem til at lave 27 pladser til indsatte, som skal udsluses.

Situationen bekymrer mange borgere.

En af dem, der er mødt op, er Lars Birk Sørensen. Han har selv to børn, der er autister og er tilknyttet værestederne i Hammer Bakker.

- Problemerne er sådan set ikke de stakkels mennesker, der skal tilbage og integreres i samfundet, men problemet er de brugere, som er her i Vodskov i forvejen, som er autister og svage mennesker. De er let påvirkelige og kræver ro omkring sig og stor forudselighed i deres dagligdag. Så det er bekymrende, at de her hardcore kriminelle vil kunne påvirke børnene, siger Lars Birk Sørensen.

Et panel bestående af rådmænd fra kommunen, repræsentanter fra Kriminalforsorgen, lokale politikere og lodsejere styrede debatten.

Det er endnu uvist, hvornår byrådet skal træffe beslutning om, om bygningerne skal sælges til kriminalforsorgen eller ej.