LIGE NU:

Borgermøder om fremtidens sundheds-væsen

På tre borgermøder får alle nordjyder mulighed for at bidrage med input til fremtidens sundhedsvæsen i Nordjylland.

I juni 2015 skal politikerne i Region Nordjylland finde ud af, hvordan det nordjyske sundhedsvæsen skal se ud i fremtiden. Fra 2016 skal der findes en besparelse på 40 mio. kr. hver år, og i 2015 skal der findes 10 mio. kr.

Politikerne har sendt to planer, "Plan for Sygehuse og Speciallægepraksis" og "Psykiatriplanen", i offentlige høring. I planerne står der beskrevet, hvordan sundhedsvæsnet i Nordjylland skal se ud frem til 2020, hvor det nye universitetshospital er klart.

Der bliver holdt tre borgermøder i løbet af høringsperioden. Her har borgerne mulighed for at komme og debattere fremtidens sundhedsvæsen i Nordjylland med regionale politikere og regionens embedsmænd. Alle har mulighed for at komme med input.

Til borgermøderne fremlægger sundsfaglig direktør, Jens Winther Jensen, og psykiatridirektør, Per Lund Sørensen, de to planer. Efterfølgende kommenterer de politiske partier på planerne, og derefter er det muligt for borgerne at stille spørgsmål og komme med input.

Borgermøderne ligger i perioden 19. marts til 14. april. Der er ingen tilmelding, hvis man har lyst til at deltage i borgermøderne og der serveres kaffe/te, kage og vand.