LIGE NU:

Borgerne kan godt selv

Succeds med privat initiativ til at drive bibliotek

Når kommunerne nedlægger bibliotekerne i de små landsbyer, behøver lokalbefolkningen ikke nødvendigvis at give afkald på deres biblioteksfilial af den grund.

I Mariagerfjord kommune, i byerne Veddum og Øster Hurup, har indbyggerne haft så gode erfaringer med selv at drive deres bibliotek, at de nu stifter en forening til at køre driften videre. Det fortæller P4 Nordjylland.

Orla Jørgensen, der som en af flere frivillige har været med til at drive de to biblioteker i et års tid, oplyser, at de hidtidige udlån især har været baseret på kasserede bøger fra Hobro bibliotek.

- Men som forening kan vi lettere søge fondsmidler til indkøb af helt nye bøger, siger han.

De to biblioteker holder åbent i et par timer én gang om ugen.