Børnenes Jord i Vrå får kulturpris

LO Hjørring kulturpris går i år til legepladsen Børnenes Jord i Vrå. Med anerkendelsen følger en kontant belønning på 2000,- kroner.

- Vi vil gerne belønne det store arbejde der bliver gjort hos Børnenes Jord, siger formand for LO Hjørring Ole Carlsen.

Selve overrækkelsen af prisen sker på repræsentantskabsmødet i aften, som finder sted på Vendelbohus i Hjørring.