Bræmmelov rammer nordjyder

Foto: Lone Vad Dam

Nordjyske landmænd bliver ramt ekstra hårdt af den nye brømmelov, der træder i kraft 1. september.

Den landsdækkende bræmmelov, der træder i kraft 1. september, vil ramme især nordjyske landmænd. Loven fratager landmændene retten til at dyrke jorden i 10 meter brede bræmmer langs vandløb og grøfter.

Den nordjyske landbrugsjord har flere grøfter end i resten af landet og der vil derfor være mere landbrugsjord i Nordjylland, som landmændene ikke må dyrke.

- Grunden til at vi har flere grøfter heroppe er, at vi har meget gammel havbund som er lavtliggende og drænet. Og en del af de her grøfter leder jo vandet ud til fjorden, siger formand for LandboNord Jens Elbæk til P4 Nordjylland.

Ifølge ham rammer loven helt forbi formålet i Nordjylland. Loven skal nemlig sikre grundvandet, men de mange grøfter i Nordjylland øger ikke risikoen for forurening.

- Vi har jo lavet et stort program med målinger af kvælstofindhold i vores drænvand. Og de laveste værdier finder vi faktisk i Nordjylland, siger Jens Elbæk til P4 Nordjylland.

Forsiden lige nu