LIGE NU:

Brændeproducenter sælger vådt træ som forurener

Ifølge flere folk i brænde-branchen sælger brændeproducenter vådt træ som forurener.

Både private brændesælgere og skorstensfejere oplever, at brændeproducenter sælger træ, der er alt for vådt at fyre med - og som samtidig sender en masse forurenende partikler ud gennem skorstenen.

Tommy Bruus Jensen, der ejer Dansk Brændesalg i Vodskov, mener at konkurrenterne forsøger at holde omkostningerne nede ved at sælge halv-vådt brænde.

- Det går jo ud over min virksomhed, at andre kan sælge brændet billigere, fordi de ikke bruger ret lang tid på at tørre det. Samtidig forurener det jo også miljøet, forklarer han.

Det samme kan skorstensfejer Flemming Nielsen mærke - og det våde træ sender giftige partikler ud.

- Når forbrugerne fyrer med vådt brænde, bliver der sendt en masse tjæredampe ud, fordi røgen ikke når at blive varm nok. Det forurener unødigt. Samtidig får man slet ikke den optimale brændværdi ud af sit træ, hvis det er vådt.

På nettet kan vrimler det med luft- og ovntørret træ. Derfor tog vi her på TV2/Nord selv ud for at lave en række stikprøver på, hvor tørt træet i virkeligheden er. Og det er ikke særlig tørt. For eksempel indeholdt et tårn asketræ ved XL-byg i Kaas langt over 20 procents fugtighed.

I følge Miljøstyrelsen må brænde maksimalt indeholde 18 procents fugtighed.

Skorstensfejeren anbefaler derfor, at man køber en fugtighedsmåler, hvis man skal sikre sig, at ens brænde er tørt nok.

- På den måde har man jo mulighed for at tjekke sit brænde før, man køber det, siger Flemming Nielsen.

Hos den private brændesælger, Tommy Bruus Jensen, er det største ønske, at brændet får et mærke, så forbrugeren kan gennemskue kvaliteten.

- Jeg kunne godt tænke mig, at man lavede en ordning, så det var helt tydeligt, hvornår en sælger overholder de anbefalinger om fugtighed, der kommer fra Miljøstyrelsen.