LIGE NU:

Bredt forlig om Regionens budget for 2008

Syv ud af de i alt otte politiske grupper i Regionsrådet har i dag indgået et bredt forlig om Region Nordjyllands budget for 2008.

Det samlede budget for 2008 er på knap ni mia. kroner, men de politiske drøftelser har især været fokuseret på det såkaldte økonomiske råderum på næsten 300 mio. kroner. Disse 300 mio. kroner skal bruges på masser af nye initiativer. Blandt andet skal der bruges 25 mio. kroner på at styrke forholdene for regionens personale.

- Vores 13.000 ansatte er vores største aktiv. De er afgørende for, at vi kan nå vores mål. Vi synes selv, at regionen er en god arbejdsplads i dag, men det skal være endnu mere attraktivt at være ansat hos os, siger Orla Hav i en pressemeddelelse.

Også på kræftområdet vil regionen sætte yderligere ind. I 2008 bliver der tilført godt 60 mio. kroner til området.

SF tager først endelig stilling til forliget senere på ugen.
Regionens budget for 2008 vedtages formelt på mødet den 25. september.