LIGE NU:

Budgetforlig med skattestigning på 0,8%

Så er budgettet i Brønderslev Kommune for 2009 på plads. Skatten stiger 0,8%, grundskylden med fire promille, og en række serviceforringelser, herunder kommunale afskedigelser. Alle 29 byrådsmedlemmer står bag budgettet.

Brønderslev på skrump
Borgmester Mikael Klitgaard er glad for, at et samlet byråd stå bag budgettet i kommunens alvorlige situation:
- Jeg er meget ked af, at vi nu skal skære i servicen nogle steder og samtidig sige farvel til medarbejdere på nogle områder. Men med hensyn til det sidste så håber jeg, at meget af det kan klares ved naturlig afgang.

Dagpasning
Dagpasningsområdet bidrager med ca. 3,5 mio.kr. Her af vil de 2,5 mio. kr. blive fundet ved at sætte taksten op på SFO-området, mens den egentlige besparelse er på en mio. kr. ved generel en % nednormering på området.

Skole
På skoleområdet vil man spare to mio. kr. ved forskellige tiltag f.eks. øge lærernes undervisningstid, men der vil ikke blive tale om lukke skoler eller ændre ved elevernes timetildeling.

Ældre
Ældreområdet skal spare 1, 4 mio. kr. De 1, 3 mio. kr. findes ved harmonisering af morgenmøder, øget ATA-tid, bedre indkøb og tilpasning af normering, mens Kornumgaard skal finde 0,1 mio. kr. Men der lukkes ikke aktivitetstilbud eller lign. Hjemmeboende borgere får ikke frem over tilskud til madservice, og det giver 0,5 mio. kr. Mens man på køkkenet på Risagerlund kan finde 1,5 mio. kr. ved forskellige tiltag. Endelig flyttes beboere fra Skovglimt og Malurtvej (tilbud til handicappede) til Margrethelund, og derved bliver udgifterne 2,3 mio. kr. mindre. På Malurtvej vil man efterfølgende forsøge at skabe et tilbud til unge, der har brug for et botilbud.

Socialpsykiatri
Ved at give borgerne nye og bredere tilbud kan man på det socialpsykiatriske område spare ca. en mio. kr. Mens man på handicapområdet skal spare ca. 0,5 mio. kr. primært ved omlægninger og effektiviseringer, da fem bosteder skal lægges sammen til et.

Jobcenteret
På Jobcenteret skal der findes 1,8 mio. kr. Og det bliver op til ledelsen her at komme med et udspil til, hvordan det kan gøres inden for administration, sygedagpenge og kontanthjælpsområdet. Der forventes færre førtidspensionister næste år, og det giver en mindre udgift på to mio.kr., ligesom der hentes 0,5 mio. kr. ved at give misbrugere tilbud i eget regi.

Sund by
Sund By-området reduceres markant. Dels har man fra 2009 ikke længere den mio.kr. til Sundhedscenterets forebyggende del, som blev bevilget via projektet. Dels skal man
spare 0,35 mio. kr. I tandlægen får man mulighed for at investere i nyt udstyr, der bl.a. kan lette arbejdsgangene, til gengæld skal man reducere driftsbudgettet med 0,4 mio. kr.

Vej - og park
Vej- og parkområdet skal spare 2, 3 mio. kr. som forvaltningen nu skal komme med forslag til. Byrådet lægger op til, at det hovedsageligt skal ske ved materialebesparelser og strukturtilpasninger.

Kommunens administration
Endelig skal den kommunale administration spare 1, 7 mio. kr. Her ønsker politikerne konkret udmøntet, hvordan det skal ske, og det finder sted i forbindelse med økonomiudvalgsmødet på torsdag.

Udsatte børn og unge
Der er i budgettet indregnet overskridelser fra 2008 inden for området 'Udsatte børn og unge', men der lægges op til, at evt. nye overskridelser må finansieres inden for den kommunale drift. Der ud over ønsker politikerne en analyse af familiecenteret med henblik på at styrke forebyggelsesområdet.

Anlæg
Selvom økonomien er stram, har man med budgetforliget valgt at sende det signal, at der stadig skal investeres og udvikles i kommunen:
- Brønderslev er en bosætningskommune, og vi får flere og flere tilflyttere. Det afføder jo helt naturligt et behov for investeringer, og det behov forsøger vi at imødekomme med budgettet.

Skolerenoveringer
Der afsættes ni mio. kr. til skolerenoveringer. Disse vil hovedsageligt tilfalde Skolegades Skole. Der investeres 10 mio. kr. i bygning af to nye børnehaver. Der afsættes en pulje på 1,5 mio. kr. på kulturområdet til diverse formål. 8,5 mio. kr. bliver der næste år generelt til bygningsvedligehold. På vejområder afsættes der 9,8 mio. kr., som er en mio. kr. mindre end sidste år. Byrådet er enig om at fokusere på trafiksikkerhed og cykelstier på vejområdet.

Energibesparende tiltag
Kommunen afsætter fem mio. kr. i energibesparende tiltag. Landdistriktspuljen er fortsat på 0,4 mio. kr. og det samme gælder kommunens investering i renoveringen af afd. 11 i Brønderslev by, hvor et stort kvarterløftprojekt er i gang. De uforbrugte 5 mio. kr. der er afsat til etablering af træningshal ved Brønderslev hallen overføres til 2009 budget med samme formål, ligesom der i 2010 er afsat fem mio. kr. yderligere til anlægsinvesteringer inden for kultur og fritid.

Carina Cassøe Krüth

play Endnu en nordjysk OL-deltager skal i aktion i dag - kan du gætte hvem?

Valgren kører enkeltstart som dreng

play Valgren cykler til OL for første gang: Har siddet i sadlen, siden han var 12 år

Fie Udby Erichsen

play OL-Fie om barndommen i Hobro: - Jeg var ikke til at trække hjem fra roklubben

20_percent

play Kitesurfere og motorbåde forstyrrer dyrelivet på Grenen

Carina Cassøe Krüth

play Endnu en nordjysk OL-deltager skal i aktion i dag - kan du gætte hvem?

Valgren kører enkeltstart som dreng

play Valgren cykler til OL for første gang: Har siddet i sadlen, siden han var 12 år

Fie Udby Erichsen

play OL-Fie om barndommen i Hobro: - Jeg var ikke til at trække hjem fra roklubben

Til forsiden

Til forsiden