LIGE NU:

Centerdirektør i Aalborg: Vi må prioritere indsats København

Besparelser i landets syv miljøcentre betyder mindre overvågning af miljøproblemer, siger Jes Lunde fra Aalborg miljøcenter

Der vil blive mindre overvågning af miljøproblemer, når de syv statslige miljøcentre skal spare knap 15 procent de næste tre år. Det vil bl.a. ramme dokumentationen, når centrene f.eks. skal forklare landmænd, hvorfor de skal begrænse udledning af kvælstof til vandløb.

Det siger centerdirektør Jes Lunde, Aalborg miljøcenter, til Ritzau.

De syv centre, der ud over Aalborg ligger i Nykøbing Falster, Ringkøbing, Ribe, Odense, Roskilde og Århus, blev oprettet ved årsskiftet, fordi staten overtog visse miljøopgaver fra amterne i forbindelse med kommunalreformen.

- Vi bliver nødt til at prioritere vore opgaver. Heri ligger, at vores overvågning ikke bliver helt så fintmasket, som før vi skulle skære ned. Det kan der ikke være nogen tvivl om. Vi gør, hvad vi kan for at mindske ulemperne, men vi får en lidt tyndere dokumentation på nogle områder, siger Jes Lunde.

Besparelserne mindsker ikke ambitionerne for miljømål, når kommunerne f.eks. skal lave vandplaner, eller Danmark skal opfylde EU's vandramme- og habitatdirektiver, understreger han.

- Miljøministeriet er ved at udarbejde vand- og naturplaner, som skal sikre god økologisk kvalitet og gunstig bevaringsstatus i vore naturområder. Det påvirkes ikke af beslutningerne om nedskæringer. Men når vi skal spare 15 procent, kan vores overvågning ikke være så fintmasket. Derved bliver dokumentationen - datagrundlaget - mindre, siger Jes Lunde.

Han erkender, at de ansatte siden nytår har været igennem en stor omstilling fra amt til stat som arbejdsgiver og med nye kolleger. Miljøcentrenes ledelser skal sikre, at de ansatte føler sig godt behandlet og ordentligt orienteret, påpeger han.

- Vi søger at finde enhver mulighed for at effektivisere og rationalisere arbejdet. Vores opgave er altid at få de bedst mulige opgaveløsninger for de penge, vi får, når vi har fået bevillinger fra vore politikere, siger Jes Lunde.