Foto: Pressefoto

Claus Larsen-Jensen indstilles som kandidat til Europa-Parlamentsvalget i 2019

Socialdemokratiets Regionsbestyrelse i Nordjylland havde tre bud på kandidater til Europa-Parlamentsvalget, men det blev Claus Larsen-Jensen, der løb med indstillingen.

For Nordjylland er det af afgørende betydning, at der ved valget til Europa Parlamentet i 2019 vælges en nyt stærkt og erfarent medlem af Europa Parlamentet, efter Ole Christensen (S), lyder det fra Mogens Vestergård Pedersen, socialdemokratisk regionsformand i Nordjylland.

Regionsbestyrelsen for Socialdemokratiet i Nordjylland har derfor på sit møde den 14. marts 2018 besluttet at indstille Claus Larsen-Jensen som partiets kandidat til valget til Europa-Parlamentet i 2019.

- Vi har især lagt vægt på den lands- og europapolitiske erfaring, som Claus Larsen-Jensen har. Det er vores vurdering, at det giver et godt afsæt, at Claus har erfaring, viden og netværk på området, siger Mogens Vestergård Pedersen.

Claus Larsen-Jensen sidder for tiden i Folketinget (barselsvikar for Lea Wermelin, Bornholm) og er derfor i øjeblikket medlem af Folketingets Europaudvalg, Skatteudvalg, Sundheds- og Ældreudvalg, samt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg. Når han ikke er Folketingsmedlem er han leder af en organisation, der arbejder med europæiske og internationale forhold.

Den endelige beslutning om, hvem der skal være nordjydernes socialdemokratiske kandidat finder sted på Socialdemokratiets nordjyske repræsentantskabsmøde den 21. april, hvor de delegerede har den afgørende stemme.

Inden da bliver der afholdt nogle medlemsmøder rundt i Nordjylland, hvor Claus Larsen-Jensen, Morten Klessen og Niels Martin Sunesen får mulighed for at præsentere sig selv og deres visioner for Nordjylland set i et EU perspektiv.

- Jeg ser frem til nogle gode og konstruktive debatter i partiorganisationen, så vi har et rigtig godt afsæt for at træffe det endelige valg af kandidat på repræsentantskabsmødet i april. Det har været en god og fair proces indtil nu, og det håber jeg fortsætter. Vi har en fælles interesse i at stille med en socialdemokratisk kandidat, der kan sikre både Nordjylland og resten af landet en god gennemslagskraft i EU. Der er en stor opgave at løse efter Ole EU Christensen, fastslår Mogens Vestergård Pedersen.

Socialdemokratiet i Nordjylland skal kun opstille en kandidat til Europa-Parlamentet. Den endelige rækkefølge på Socialdemokratiets liste afgøres på partikongressen i september 2018.