Dådyr skaber splid fra Asaa til Voerså

Udsætning af 70 dåvildt skaber vrede på østkysten da de raserer i områdets haver og plantager.

Afbarkede blommetræer og afgnaskede højbede. Dådyrene er rykket ind i entreprenør Jens Pedersens have i Asaa.

- Jeg har i hvert fald mistet et sted mellem 25- og 26.000 kroner ifølge min gartner.

Efter en række lokale lodsejere og jagtforeninger, har fået Naturstyrelsens accept til at udsætte dåvildtet i området, er de sultne dyr for alvor rykket ind og begyndt at bruge Jens Pedersens have som ta' selv buffet.  Og det er der ikke meget, han kan stille op mod.

- Dådyrene er så tamme, at de snor sig forbi huset som en snu kat. Nogle gange kommer de ligefrem op og kigger ind ad vinduet.

Hos Naturstyrelsen medgiver vildtkonsulent Ivar Høst, at dådyrene har vist sig, at have en uhensigtsmæssig adfærd for områdets beboere.

- Størstedelen af dåvildtet har vist sig, at være forblevet tamme i længere tid end vi havde regnet med. De er ikke menneskesky, og derfor kommer de ind i haver for at spise bark og blomster.

Jens Pedersen håber han kan få erstatning for skaderne fra den initiativgruppe, der står bag udsætningen af råvildtet. Men det skal han ifølge Ivar Høst ikke regne med.

- Det er sådan, at der står i loven, at der ikke kan rejses erstatningskrav, da udsætningens betragtes som vilde dyr.