Foto: Michael Schmidt Thomsen

Der er fejl i sikkerhed

Dansk Jernbaneforbund stiller sig fuldstændig uforstående overfor hvorledes DSB forsøger at bagatellisere sikkerheden og forringe passagerernes sikkerhed i togene i Nordjylland.

Der er tale om fejl på monitorer, standsningsmærker og belysning. Alt sammen fejl, der har endog stor betydning for lokomotivførerens mulighed for at kunne se passagerernes ind- og udstigning. På flere stationer kunne det konstateres, at lokomotivføreren ikke kunne se passagererne, såfremt de anvendte de bageste døre i toget.

Det mener Dansk Jernbaneforbund, som oplever, at DSB negligere sikkerheden, når DSB i en pressemeddelse skriver: " Ikke altid nemt at blive enige; men der må ikke herske tvivl om sikkerheden".

- Havde lokomotivførerne ikke taget deres ansvar alvorligt og nedlagt arbejdet, så var det her aldrig kommet frem, udtaler forbundsformand Henrik Horup og fortsætter:

- Medlemmerne ønskede at gøre opmærksom på de store sikkerhedsproblemer og samtidig forsøge at få en dialog i gang med DSB om, hvordan sikkerheden kan forbedres.

Forbundet er på passagerernes vegne glade for, at DSB erkender at sikkerheden i Nordjylland ikke er i orden og derfor genindsætter togpersonale i togene, indtil at der kan gives en holdbar garanti for sikkerheden.