Rubjerg Knude Fyr bliver givetvis en af de helt store turistmagneter i det nye samarbejde mellem fem kommuner - NordVestkysten. Foto: Jesper Christiansen

Destination NordVestkysten: Fem nordvestjyske kommuner går sammen

Politikere i fem nordvestjyske kommuner har besluttet at træde ind i fælles turistselskab.

Hjørring, Jammerbugt, Thisted, Lemvig og Holstebro kommuner er gået sammen i et nyt destinationsselskab, der skal tiltrække flere turister. 

Med en sammenhængende kyststrækning på knap 250 kilometer og 5,5 millioner overnatninger bliver Destination NordVestkysten et af landets største turistområder med potentiale til at blive endnu større.

- Det her handler om at vise vores land frem og sende turisterne hjem fra deres ferie med en følelse af: Hold kæft, hvor fik vi meget for vores penge, siger en glad Arne Boelt, borgmester i Hjørring Kommune. 

Kommunerne har sikret Destination NordVestkysten en samlet finansiering på ni mio. kr.

Destinationsselskabet etableres som en forening med de fem kommuner som medlemmer. Det sker ved en stiftende generalforsamling i marts 2020. Indtil da er der nedsat en midlertidig bestyrelse, som består af borgmestrene i de fem samarbejdende kommuner. Formand for den midlertidige bestyrelse er borgmester Ulla Vestergaard, Thisted Kommune.

- Det her kommer til at handle om hele vestkysten, og derfor kommer vi til at arbejde sammen med vores partnere længere nede af vestkysten helt ned til Vadehavet i et samarbejde, hvor vi kommer til at markedsføre hver vores fortræffeligheder - men også de mange ting, vi har til fælles, siger Arne Boelt, borgmester i Hjørring Kommune. 

Det er besluttet, at hovedkontoret kommer til at ligge i Aabybro i Jammerbugt Kommune, mens der etableres en filial i Lemvig Kommune. Det er planlagt, at direktøren, som er fundet, tiltræder 1. februar 2020.

- Danmark er ikke et helt billigt land at rejse i, men vi har et rigtigt godt produkt. Det er bare ikke længere nok, at turisterne kan kaste sig i bølgerne, surfe, sole sig på strandene og så videre - vi kan også tilbyde dem nogle gode steder at bo, vi har dygtige kokke, der arbejder med råvarer og fisk fra lokalområderne. Det er hele oplevelsen og sammenhængen fra syd til nord, der bliver vores styrke. 

I april etableres destinationsselskabet som juridisk enhed.

Det økonomiske basistilskud fra kommunerne fastsættes efter en økonomimodel, der tager højde for antal indbyggere, antal overnatninger og turismeomsætning.

Der udformes en fælles samarbejdsaftale mellem destinationsselskabet og kommunerne, som udmøntes via en årlig handlingsplan. 2020 vil være overgangs- og opstartsår.

Baggrund

Etableringen af destination Nordvestkysten er en udløber af aftalen om forenkling af erhvervsfremmesystemet og herunder en bedre sammenhæng i turismefremmeindsatsen, der i maj 2018 blev indgået mellem den daværende regering og Dansk Folkeparti.

 

Målet med aftalen er bl.a. at skabe en bedre sammenhæng i indsatserne mellem de større offentlige turismeaktører samt at danne 15-25 destinationsselskaber inden udgangen af 2020.

 

Det primære strategiske afsæt for destinationsselskabet er Udviklingsplan for Vestkysten (2018), der har som mål at få vestkysten ind blandt Nordeuropas mest attraktive kystdestinationer. Dermed skabes mulighed for flere overnatninger og et højere døgnforbrug blandt de besøgende gæster.

Udviklingsplanens målsætninger og udviklingen af de udpegede stærke feriesteder i området bliver udgangspunkt for destinationsselskabets virke. Dette med øje for de kommunale strategier og politikker, herunder ikke mindst kommune- og lokalplanernes muligheder og begrænsninger.

 

Realisering af udviklingsplanen for Vestkysten og dermed også udviklingsplanerne for de stærke feriesteder stiller krav til en målrettet og professionel turismefremmeindsats.

 

Destinationens udpegede stærke feriesteder er Thorsminde, Thyborøn, Klitmøller-Vorupør, Slettestrand- Thorupstrand, Blokhus, Løkken, Lønstrup og Hirtshals-Tversted.

 

Destinationsselskabet overtager kommunernes medlemskab af Partnerskab for Vestkystturisme og forpligtes til aktivt at udøve kommunernes interesser og forpligtelser i partnerskabet.