Foto: Michael Schmidt Thomsen

Det betyder togfonden for Nordjylland

Togfonden indeholder projekter for over seks milliarder, der påvirker Nordjylland. Se oversigten.

  • Strækningen mellem Aalborg og Aarhus opgraderes, og der sættes lyntog ind, så rejsetiden bliver forkortet.
  • Strækningen fra Fredericia til Frederikshavn bliver elektrificeret, så der kan sættes mere moderne el-tog ind på skinnerne.
  • Togene mellem Aalborg og Frederikshavn får mulighed for at køre hurtigere, og det vil forkorte rejsetiden for passagerne.
  • Togene mellem Struer og Thisted får mulighed for at køre hurtigere, og det vil forkorte rejsetiden for passagerne.
  • Hirtshals Havn får et tilskud på 23 millioner kroner til opgradering af havneområdet. Det skal sikre bedre mulighed for godstransport.
  • Aftaleparterne er enige om, at strækningen mellem Aalborg og Hjørring skal forbedres - både for passagerer og for godstransport. Der er afsat 110 millioner kroner, som skal bruges på en langsigtet udbygning af strækningen mellem Aalborg og Hjørring - og videre til Hirtshals.
  • Togfondens aftaleparter har desuden noteret sig, at strækningen mellem Hjørring og Hirtshals er en del af det såkaldte TEN-T hovednet - og derfor skal denne strækning ifølge aftalen elektrificeres inden udgangen af 2030.
  • Endelig er internetdækningen for passagerne ikke tilfredsstillende. Og derfor vil partierne nu se på, hvordan dækningen kan forbedres over hele landet.
  • Projekterne, der har forbindelse til Nordjylland, løber samlet op i cirka 6,7 milliarder kroner.