Foto: Per Frank Paulsen

Det skal du gøre, når tøvejret kommer

Tøvejr kan give store skader på dit hus. Derfor skal du som husejer være forberedt, når det bliver tøvejr i weekenden.

Alvorlige vandskader på dit hus kan blive resultatet, når det i weekenden sætter ind med tøvejr, og sneen smelter.

Ifølge Danmarks Meteorologiske Institut kan 40 cm halvgammel sne indeholde op til 50-60 liter vand pr. kvadratmeter - det svarer til lidt over en måneds nedbør.

Jorden er stadig hård af frost, og derfor kan smeltevandet ikke trænge ned i jorden og løber i stedet andre steder hen. Derfor gælder det om at fjerne sneen fra alle belægninger ved huset som f.eks. flisegange og terrasser.

- Det allervigtigste er at få sneen væk fra huset. Der må ikke ligge sne fra husets sokkel og i cirka en sneskrabers bredde. Smeltevandet kan løbe ned i kælderskakter og lignende og opfugte husets fundament. Når der så igen kommer frost, kan der ske sprængninger i murværket, siger fagredaktør i Bolius Boligejernes Videncenter, Casper Kjerumgaard.

Ifølge Casper Kjerumgaard bør du også tjekke dit loft for fygesne. Her kan smeltevand nemlig også give alvorlige vandskader.

Gode råd

1. Fjern de store mængder sne, der ligger op ad sokkel og fundament, mens det stadigvæk er frostvejr. Hvis ikke sneen fjernes, kan den, når det tør, forårsage store vandskader og opfugtninger af ydermuren.

2. Tjek, at alle tagrender, nedløb og afløb fungerer og sidder forsvarligt fast. Hvis der er snavs, blade og grene i tagrenden, bør du fjerne dem med det samme, så alt smeltevand frit og sikkert kan ledes væk fra huset.

3. Tjek loftet for fygesne og fjern det med det samme. Hvis sneen smelter, vil det kunne forårsage store vandskader, som normalt ikke dækkes af forsikringsselskaberne.

4. Sørg for, at alle riste og brønde i belægninger er fri for sne, is og snavs, så vand kan ledes væk. De store mængder vand, der kommer, når det bliver tøvejr, har svært ved at trænge ned i den frosne jord.

5. Fjern istapper med en lang kost, inden de falder ned og kan være til fare.

6. Fjern sne på tag og i tagrender med en kost, hvis der ligger meget. Meget sne kan beskadige tagkonstruktion og tagrender.

7. Pas på oversvømmelse, hvis dit hus har en niveaufri indgang uden trappe med direkte adgang til haven. I så fald bør du have afløbsriste mellem husets indgang og terrænet, samt fald i terræn væk fra huset.

8. Tag billeder til forsikringsselskabet, hvis der sker skader på huset under tøvejret, så du har dokumentation på skaderne.

Kilde: Bolius