00:34

Foto: Lars Christoffersen (arkiv)

1 af 2

DF & K: Hygiejnen på sygehuse for dårlig

Dansk Folkeparti og Konservative vil have bedre hygiejne på regionens sygehuse.

Bedre hygiejne på sygehusene, det forlanger Dansk Folkeparti og Konservative. Også kontrollen skal forbedres, så patienterne kan føle sig trygge under behandling.

De to partier bad inden sommerferien om en skriftlig redegørelse, som skulle vise, hvordan det står til med hygiejnen på de Nordjyske sygehuse, inspireret af udsendelsen "Hvad du ikke vidste om Danmark", som blev vist på DR før sommerferien.

- Omkring 3000 patienter dør hvert år af infektioner på vores sygehuse, det er skræmmende i sig selv at tænke på. At det skyldes dårlig hygiejne og beskidte operationsstuer er endnu mere skræmmende at tænke på. Der er altså et etisk problem vi må og skal forholde os til, siger Rikke Karlsson, der er gruppeformand for Dansk Folkeparti i Regionsrådet i Nordjylland.

Redegørelsen viser blandt andet, at der i perioder er over 10 procent af patienterne, der erhverver sig en infektion under selve behandlingsforløbet på sygehusene.

- ATP-måling er lovpligtige på de danske slagterier og burde også være det på vores sygehuse, siger Rikke Karlsson.

Konservative er enige med DF.

- Vi skal have nogle helt skarpe og klare mål for nedbringelse af antallet af infektioner og her skal vi kunne tåle sammenligning med de bedste, også internationalt set, fortsætter Per Larsen, gruppeformand for de Konservative i Regionsrådet.

På baggrund af redegørelsen, vil de to partier nu have en politisk drøftelse i regionens forretningsudvalg, som så skal munde ud i en skærpelse af hygiejnekravene på sygehusene.